RODO

 

 

RODO – Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) podanie danych osobowych jest niezbędne do przedstawienia indywidualnej oferty, zawarcia i wykonania umowy
2) administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży TURYSTYCZNE PRZYGODY ul. Chłodna 1/18 85-345 Bydgoszcz
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@turystyczneprzygody.pl
4) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – Art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – działania marketingowe.,
5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty uczestniczące w realizacji usług
6) dane osobowe przechowywane będą do wycofania zgody.
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych